IMG0049
Agnæs hotell med festlokale og kino. (senere kommunehus).Huset t.h. leiegård eid av Marcus Moss på Solbakken. 1950