IMG0048
Søndre Korsmo, eid av Lehmann. Nå: Skarnes Kro/Skarnes mat. 1910