IMG0047
T.h. Amtskolen fra 1900, senere kommunehus. T.v. Bøndenes hus som brant 10.3.69. Bak Skarnes gård. 1935