IMG0046
Bøndens hus. Staselig bygning fra 1926 med både hotell og stor forsamlingssal. Brant ned natt til 10. mars 1969. 1930