IMG0044
Fra samvirkeplassen. T.v. pølsemaker Ousens forretning. T.h. Agnæs hotell (senere flyttet hotellet) og Apotek. 1905