IMG0042
Korsmo søndre. Den gamle stua ble kalt "Ferjerstua". Huset har trolig vært brukt til å farge tøy, og som fergestue før brua ble bygget. Fra v.: Korsmo søndre, hus revet, Ousen (nå Berstad), Spinneriet, Ferjerstua. ?