IMG0040
Skarnes Amtskole bygget i 1900. Senere kommunehus med kinosal, bibliotek og leilighet i 2. etg. Første kommunestyremøte i eget hus i 1902. Tyskerne benyttet huset i 1940-45 og lagret beslaglagte radioer i 2. etg. Brant i 1944. Nå Funnefossgården. 1906