IMG0036
Hovedgata på Skarnes tatt fra jernbaneovergangen.T.h.: pølsemaker Ousen, B. Ukkestad og Agnæs hotellt.v. : "Trekanten", Telefonsentralen (bygget av Nes telefonselskap i 1911 revet i 1976 for å gi plass til Kr. Julsruds forretn.). 1929