IMG0035
Fra samvirkeplassen ved jernbaneovergangen. Ousens kjøttforretning og Ukkestad. Muligens hadde Brustad forr. der da bildet ble tatt. 1910