IMG0032
Flyfoto over Skarnes. Bøndenes hus (brant 10.3.69), Agnæs hotell (kommunehus m/ kinosal etter 1945), "Moden" (brant i 1954). 1950