IMG0028
Utsikt over Skarnes fra Skarnesberget. Antall bosatte på Skarnes:1900: 328 personer, 1910: 431 personer. 1900