IMG0025
Hovedgata fra jernbaneovergangen mot brua. T.v. Telefonsentralen bygget av Nes telefonselskap i 1911 med sentral i 1. etg. og tannlege Alf Julsrud og frisør frk. Gullersby i 2. etg. Huset revet i 1976 for å gi plass til Kr. Julsrud nye forretning (Nå Trygdekontoret). 1925