IMG0024
Agnæs hotell, etter krigen kommunehus. Bygget av Elisabeth Blom. Senere påbygd forsamlingssal m/ kino. T.h. uthus for hotellet, t.v. Moss-gården på Elverhøi bygget av Marcus Moss. 1905