IMG0022
Skarnes bru med Agnæs hotel, Kollsethgården ("Moden") og Chr. Olsen. 1935