IMG0019
Baker Engebretsens hus. Flyttet fra Størjen til Skarnes i 1850. 1904