IMG0017
Ved brygga etter brannen på Dampsaga i ca. 1920. Brannpumpe fra Odals Værk. 1920