IMG0016
Fra jernbanetomta mot Julsruds forretning og privatbolig. Forretningsgården fra 1920 og lagerhuset fra ca. 1885 står fortsatt i 1996 og benyttes av Skarnes jernvare. Bilen tilhørte Anders Hagen fra Nord-Odal (far til Kolbjørn Hagen). Hagen startet buss- og varerute mellom Nord-Odal og Skarnes etter at båttransporten ble nedlagt. Trallespor fra jernbanen til båthavne kan skimtes. 1928