IMG0008
Fra Gamlebrua mot jernbaneovergangen. 1935