IMG0005
Brua-kafeen. Chr. Olsen første butikklokaler 1870-82, senere kafe. 1910