IMG0004
"Peikbua", Skarnes første sjokolade- og gotterikiosk. Innehaver Tosten Bostad. Ved kiosken fra v.: Rønnaug Linnes (f. Kristoffersen), i bua trolig en Thonander-jente, Aslaug KristoffersenBua er flyttet til Stumobråten og eies nå av Torbjørn Martinsen. T.h. ligger nåværende "Berg-gården" (kommunehuset). 1933