IMG0002
Motiv fra Korsmosida mot Skarnes. Prospektkortet er datert 17.5.08. 1903-05