IMG0001
Skarnes stasjon. Signalmasten ble brukt som signal for inn- og utgående tog. 1906