IMG0001
Skarnes stasjon.
IMG0002
Motiv fra Korsmosida.
IMG0003
Amtskolen.
IMG0004
"Peikbua".
IMG0005
Brua-kafeen.
IMG0006
Skarnes stasjon.
IMG0007
Amtskolen.
IMG0008
Fra Gamlebrua.
IMG0009
"Spinneriet".
IMG0010
Chr. Olsens landhandleri.
IMG0011
Chr. Olsens landhandleri.
IMG0012
Bjørnstølhuset med hotell.
IMG0013
Osbrua v/ Korsmo gård.
IMG0014
N. Hagens hus.
IMG0015
Os-brua ved Korsmo fra 1865, sprengt 14. april 1940. 1903
IMG0016
Fra jernbanetomta mot Julsruds forretning og privatbolig.
IMG0017
Ved brygga.
IMG0018
Storsjø ved brygga på Skarnes.
IMG0019
Baker Engebretsens hus.
IMG0020
På kommuneplassen 17. mai 1906.
IMG0021
17. mai-tog fra Sundbakken skole 1906. 1906
IMG0022
Skarnes bru med Agnæs hotell.
IMG0023
Korsmosida mot Elverhøi.
IMG0024
Agnæs hotell.
IMG0025
Hovedgata.
IMG0026
Pipa på dampsaga.
IMG0027
Utsikt fra Skarnesberget.
IMG0028
Utsikt over Skarnes fra Skarnesberget.
IMG0029
Bjørke-alle.
IMG0030
Chr. Olsens forretning og bolighus.
IMG0031
Julsrud privatbolig.
IMG0032
Flyfoto over Skarnes.
IMG0033
Skarnes bru.
IMG0034
Skarnes stasjon m/ jernbanekiosken.
IMG0035
Fra samvirkeplassen ved jernbaneovergangen.
IMG0036
Hovedgata på Skarnes.
IMG0037
Os-brua fra 1865
IMG0038
Skarnes bru.
IMG0039
Skarnes bru.
IMG0040
Skarnes Amtskole
IMG0041
Skarnes stasjon.
IMG0042
Korsmo søndre.
IMG0043
Urmaker Carl Berg hus.
IMG0044
Fra samvirkeplassen.
IMG0045
Skarnes stasjon.
IMG0046
Bøndens hus.
IMG0047
Amtskolen fra 1900
IMG0048
Søndre Korsmo.
IMG0049
Agnæs hotell.
IMG0050
Amttingets tur med Storsjø 1915.
IMG0051
Odølingen i Oppstad-åa m/bl. Sigurd Hoel.
IMG0052
Odølingen ved Sand brygge.